Seminarium dla nauczycieli szkolnych: Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym

Zaproszenie na wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” (Open Innovative Resources For Distance Learning) realizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół do udziału w wydarzeniu upowszechniającym organizowanym przez Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie w ramach międzynarodowego projektu realizowanego we współpracy z Universita degli Studi di Messina (Włochy) i Universidad de Oviedo (Hiszpania).

Projekt realizowany jest od 01.05.2021 r. w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne przez pracowników naszej Uczelni we współpracy z partnerami z Włoch i Hiszpanii.

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu jest formą promocji tego, co udało się wypracować przez ponad dwa lata wspólnej pracy. Uzyskane efekty intelektualne to programy i materiały szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej, projektowania uniwersalnego w edukacji oraz aktywizujących metod pracy, filmy dydaktyczne oraz otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące seminarium, które odbędzie się we czwartek 30 marca 2023 r., w godzinach 9:00 – 14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ulicy Głębokiej 43 w Lublinie. W godzinach 14:15-17.00 zapraszamy na sesję warsztatową oraz konsultacje dla nauczycieli w zakresie korzystania z rezultatów intelektualnych projektu.

Na życzenie uczestnika wystawiony zostanie certyfikat uczestnictwa. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Na wydarzenia obowiązują zapisy - można zapisać się na seminarium oraz maksymalnie jeden wybrany warsztat (warsztaty odbywają się o jednej porze):

Zapisy na seminarium

Zapisy na warsztaty (wybór jednego z 4):

  1. Warsztat I - Dr hab. Krzysztof Stachyra, prof. UMCS – Budowanie pozytywnego klimatu zajęć poprzez aktywności muzyczne
  2. Warsztat II - Dr Marlena Stradomska – Wspieranie ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych
  3. Warsztat III - Dr Dorota Chimicz – Projektowanie uniwersalne w nauczaniu zdalnym w kontekście potrzeb uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
  4. Warsztat IV - Dr Alicja Lisiecka – Edukacja przez sztukę popularną

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2023