Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej - konkurs

Instytut Historii UMCS zaprasza do udziału w konkursie „Ścieżkami życia Marii Skłodowskiej-Curie” organizowanym w ramach obchodów 150-lecia urodzin Patronki Uniwersytetu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie miał charakter dwuetapowy.

W I etapie uczestnicy proszenie są o nadesłanie prac pisemnych na jeden z wybranych tematów. W II etapie finaliści będą przedstawiali - w formie wykładu bądź prezentacji - jeden z wybranych problemów (lista wszystkich tematów znajduje się w regulaminie konkursu). Odbędzie się również quiz wiedzy o życiu Noblistki.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać na e-mail konkurs.150@o2. pl do 31 marca br. Z kolei termin nadsyłania prac na e-mail konkurs.150@o2. pl upływa 31 maja 2017 r.

II etap konkursu odbędzie się na początku października 2017 r.

Równolegle odbędzie się jednoetapowy konkurs plastyczny. Jego przedmiotem będzie przygotowanie pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku, komiksu) dotyczącej życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu lub projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin Noblistki.

Termin nadsyłania zgłoszeń na e-mail konkurs.150@o2. pl upływa 31 marca 2017 r. Prace plastyczne można przesyłać do 15 września 2017 r. w formie elektronicznej, na adres mailowy konkurs.150@o2. pl lub korespondencyjnie: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 308 (decyduje data stempla pocztowego).

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kontakt z organizatorami: dr hab. Małgorzata Nossowska: mnoss@tlen.plmalgorzata.nossowska@poczta.umcs.lublin.pl, dr Andrzej Przegaliński: andrzejprzegalinski@o2.pl 

W załączniku dostępny jest regulamin konkursu. 

    Wydarzenia

    Data dodania
    9 marca 2017