O jubileuszu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1944 r. i od początku istnienia nosi imię tej wielkiej uczonej i wybitnej Polki. Jubileusz 150-lecia urodzin Patronki Uczelni to szczególna okazja, by przypomnieć postać dwukrotnej noblistki i oddać jej należny hołd. W ramach zaplanowanych obchodów, UMCS w Lublinie przygotował wiele ciekawych wydarzeń, a niedawno w niesamowity świat Marii przeniósł widzów przedpremierowy pokaz filmu o Skłodowskiej, którego projekcja odbyła się w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

Uczelnia zaprasza także do udziału w wystawach prezentujących życie, osiągnięcia naukowe oraz pasje tej wybitnej uczonej. Ważnym wydarzeniem będzie również konferencja naukowa organizowana przez Wydział Chemii i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W roku jubileuszu patronki Uczelni, przeprowadzonych zostanie także szereg konkursów dla dzieci, młodzieży oraz studentów (grantowy, plastyczne, prac dyplomowych czy na eksperyment przyrodniczy), a wykład inauguracyjny poświęcony będzie życiu oraz osiągnięciom naukowym Marii Curie. W planach są także pokazy chemiczne, zaproszenie przedstawiciela rodziny Skłodowskiej do Lublina, monodram „Ja, Maria” czy spektakl muzyczny nawiązujący do życia Skłodowskiej.

Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu jest dostępny na stronie: www.urodzinymarii.umcs.pl.