Logo UMCS

WERSJA PODSTAWOWA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


WERSJA ROZSZERZONA (UMCS w Lublinie)


WERSJA SKRÓCONA (UMCS)

WERSJA ANGIELSKA

Podstawowe zasady stosowania logotypu UMCS

  1. Logotyp w wersji ekranowej nie powinien być mniejszy niż 200 px, a w wersji do druku - mniejszy niż 450 mm.
  2. Wybór odpowiedniego wariantu kolorystycznego logo jest determinowany przez kolor podłoża, na którym będzie umieszczany. Dla tła powyżej 40% nasycenia czerni stosuje się wersję w kontrze. Dopuszczalne jest wstawianie logo na zdjęcia, jednak tło (wraz z polem ochronnym) powinno być neutralne, rozmyte i nie powinno sąsiadować z dużym zagęszczeniem różnych elementów, czy wzorów. Należy zwrócić uwagę, by logo zachowało czytelność, a zdjęcie nie dominowało nad nim.
  3. Nie wolno zmieniać kształtu, wyglądu i budowy logo.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystywania logotypu UMCS w materiałach informacyjnych i promocyjnych można odnaleźć w Instrukcji stosowania logotypu oraz Księdze Identyfikacji Wizualnej.