"Rzut oka na twórczość Wincentego Pola jako geografa"

W dniu 8 grudnia br. o godz. 17.15 zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Nasz gość - mgr Wiktor Kowalczyk - przedstawi odczyt „Rzut oka na twórczość Wincentego Pola jako geografa”. Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału NoZiGP UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro). Wstęp wolny!

Od Autora

2 grudnia tego roku mija 150 lat od śmierci w Krakowie wieszcza i uczonego Wincentego Pola (1807–1872), nazywanego poetą-geografem – autora m.in. Pieśni o ziemi naszej, Obrazów z życia i z podróży, a także Rzutu oka na północne stoki Karpat czy Północnego Wschodu Europy. Urodziwszy się w Lublinie, dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie, a po upadku powstania listopadowego, w którym wziął udział na Litwie, znalazł się na emigracji w Saksonii. Wróciwszy do Galicji, obok twórczości poetyckiej, oddał się pasji krajoznawczej. Podążając śladami ks. Stanisława Staszica, pozostając pod wpływem dokonań Alexandra von Humboldta i Carla Rittera, doprowadził do powstania pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii, do czego doszło w roku 1849 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakkolwiek jego kariera jako profesora nadzwyczajnego geografii powszechnej, fizycznej i porównawczej okazała się krótka, zyskał sobie miano „ojca” nowożytnej geografii polskiej.

Wiktor Kowalczyk - urodził się w Lublinie w 1964 r. Studiował biologię na UMCS i muzealnictwo na UW. 20 lat pracy poświęcił Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym (w tym kilkanaście tamtejszemu Muzeum Przyrodniczemu). Od 10 lat pracuje w Muzeum Narodowym w Lublinie, jako kustosz Dworku Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest twórcą wystaw, autorem publikacji, organizatorem wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych. Jest fotoamatorem, pisuje także wiersze.

Z harmonogramem odczytów OL PTG można zapoznać się na stronie Towarzystwa. Zachęcamy też do obserwowania strony tej organizacji na Facebooku

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2022