Rejestracja

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod linkiem:

Termin przesyłania zgłoszeń: 31.01.2024 r. - godz. 23:59

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

UWAGA: W ramach Sympozjum każdy z uczestników może zgłosić jeden temat. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrane tematy zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej (15 min). Autorzy otrzymają powiadomienie mailem.