Aktualności

       Sympozjum odbywa się w budynku Instytutu Informatyki, ul. Akademicka 9,

sala 217 (II piętro) oraz 332 (III piętro)

(wejście do budynku od strony pl. M. Curie-Skłodowskiej 2,  pomiędzy budynkami Wydziału Chemii i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki).

 

8:00 – 8:30

 

Rejestracja uczestników w biurze Sympozjum, hol przy sali 217 (II piętro)

 

8:30 – 8:45

Otwarcie Sympozjum, sala 217

8:45 – 10:45

Sesja I: K1-K8, sala 217

10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 – 13:15

Sesja II

11:00 – 13:15 IIA: K9-K17, sala 217

11:00 – 13:00 IIB: K18-K25, sala 332

13:00 – 13:15 Przerwa

13:15 – 13:00

Przerwa

13:30 – 14:15

Sesja posterowa

Sesja posterowa odbędzie się w holu przy sali 217 (II piętro).

Prosimy o rozwieszenie plakatów P1-P36 w godzinach porannych zgodnie ze spisem posterów.

14:15 – 15:45

Sesja III

IIIA: K26-K31, sala 217

IIIB: K32-K37, sala 332

15:45

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster,

zakończenie sympozjum, sala 217

 

Udział w sympozjum jest bezpłatny, a ramach wydarzenia wydana zostanie monografia Wydawnictwa UMCS z numerem ISBN w formie e-booka.

Uwaga! Z uwagi na proces recenzji termin nadsyłania prac mija 29 lutego 2024 r.

Wytyczne dotyczące przygotowania komunikatów na konferencję NPLSS 2024

Komunikat ustny prosimy przygotować w programie Power Point. Czas trwania wystąpienia ustnego wynosi 15 min. Prosimy o pozostawienie 2-3  minut na przeprowadzenie dyskusji. Preferowanym jest aby prezentacje zapisać na nośniku USB, nie jest zalecane korzystanie z własnego komputera. Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w sali obrad najpóźniej jedną sesję przed wystąpieniem. W sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym. Wszystkie prezentacje zostaną usunięte po zakończonych obradach.

Prace prosimy przesyłac na adres: nplss.lublin@umcs.pl lub nplss.lublin@mail.umcs.pl

Wytyczne dotyczące przygotowania posterów na konferencję NPLSS 2024

Poster prosimy przygotować w formacie A0 (841×1189 mm), układ pionowy, format PDF. Prosimy o umieszczenie wydrukowanych plakatów w dniu prezentacji przed rozpoczęciem sesji plakatowej. Plakaty należy umieszczać zgodnie z numeracją na tablicach. Prezentacje powinny być zdjęte po zakończeniu sesji. Akcesoria do umieszczania plakatów będą Autorom udostępnione. Zalecane jest aby Autorzy byli obecni przy plakacie w trakcie sesji.