Komitet

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, J.M. Rektor UMCS
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Prorektor
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Prorektor
Prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes PTChem
Prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Dyrektor Łukasiewicz – INS, Puławy

Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,UMCS, Lublin – przewodnicząca
Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska, UMCS, Lublin – sekretarz
Dr Anna Wołowicz, UMCS, Lublin

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Dr hab. Barbara Charmas, prof. UMCS
Dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS
Dr hab. Ewa Skwarek, prof. UMCS