Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” dedykowanemu studentom i doktorantom, które odbędzie się w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie w dniu 26 czerwca 2023 r. w formie tradycyjnej. Spotkanie to towarzyszyć będzie sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”.

Głównym celem sympozjum jest wymiana doświadczeń, informacji na temat aktualnie prowadzonych badań oraz nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy jej uczestnikami studentami ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz doktorantami.

Tematyka sympozjum obejmuje zagadnienia związane m.in. z: naukami chemicznymi, chemią koordynacyjną, chemią supramolekularną, nanomateriałami, ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, środkami bioaktywnymi i chemią kosmetyczną, adsorpcją i katalizą, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną i gleboznawstwem.

Ramowy program konferencji obejmuje:

08.30–08.45 | Otwarcie sympozjum
08:45–10.45 | Prezentacje – sesja I
10.45–11:00 | Przerwa
11:00–13:00 | Prezentacje – sesja II
13:00–14:00 | Przerwa
14:00–15:00 | Sesja posterowa
15:00–16:30 | Prezentacje – sesja III
16:30 | Podsumowanie sympozjum

Udział w konferencji jest bezpłatny.
W ramach konferencji wydana zostanie monografia Wydawnictwa UMCS z numerem ISBN w formie e-booka.

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden temat prezentacji. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrane tematy zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej (15 min). Autorzy otrzymają powiadomienie mailem. Komitet zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska