Informacje ogólne

Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” dedykowanemu studentom i doktorantom, które odbędzie się w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie w dniu 3 czerwca 2024 r.

Spotkanie to towarzyszyć będzie konferencji międzynarodowej „Science and industry – challenges and opportunities”.

Głównym celem sympozjum jest wymiana doświadczeń, informacji na temat aktualnie prowadzonych badań oraz nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy jej uczestnikami - studentami ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz doktorantami.

Tematyka sympozjum obejmuje zagadnienia związane m.in. z: naukami chemicznymi, chemią koordynacyjną, nanomateriałami, ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, chemią kosmetyczną, adsorpcją i katalizą, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną i gleboznawstwem. 

Udział w sympozjum jest bezpłatny, a ramach wydarzenia wydana zostanie monografia Wydawnictwa UMCS z numerem ISBN w formie e-booka.

Uwaga! Z uwagi na proces recenzji termin nadsyłania prac mija 29 lutego 2024 r.

Każdy z uczestników zgłasza jeden temat prezentacji. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrane tematy zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej (15 min). Autorzy otrzymają powiadomienie mailem.

Komitet zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska