Redaktor Marek Skowronek

Jest rok 1985. Młody student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dołącza do zespołu Akademickiego Radia Centrum. Kilka lat później, w roku 1989, rozpoczyna pracę w Radiu Lublin, którą – z niewielkimi przerwami spowodowanymi m.in. działalnością jako rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego – kontynuuje aż do roku 2016. W Radiu Lublin działa w redakcji informacji, której – w roku 2008 – zostanie kierownikiem. Na jego dziennikarskiej drodze pojawiają się też zadania prasowe, będące najpewniej zwiastunami podjętej przez niego później dydaktycznej misji: zostaje dziennikarzem, a następnie zastępcą redaktora naczelnego lubelskiego dwutygodnika o zasięgu ogólnopolskim, „Przegląd Akademicki”.

Jego pasje to sport i zdrowie – jako dziennikarz sportowy komentował najczęściej spotkania piłkarskie, męskiego szczypiorniaka oraz koszykówkę. I za pasję pojawiają się też nagrody: jest m.in. laureatem konkursu na Dziennikarza Medycznego Roku 2017 w kategorii audycje radiowe, za autorski program „60 minut o zdrowiu w Radiu Centrum”. W tym konkursie, audycja ta przyniosła mu II miejsce.

I właśnie Radio Centrum – po ponad trzydziestu latach dziennikarskiej przygody – staje się 1 maja 2016 roku jego drugim domem. To w Radiu Centrum rozwija skrzydła mentora i wychowawcy młodego pokolenia dziennikarzy. Jako redaktor naczelny tego Radia wprowadza swych podopiecznych w arkana warsztatu dziennikarskiego (jakże ważnego w dobie kulturowych, społecznych i strukturalnych przemian dotykających medialne środowisko), wpaja im kodeksy wartości i niepodważalne zasady etyczne. Inspiruje i zachęca do podejmowania inicjatyw twórczych, otaczając młodych ludzi wsparciem i obdarzając ich szacunkiem.

Za podejmowanie zawodowego i życiowego ryzyka. Za dbałość i wierność faktom. Za wartość merytoryczną własnych audycji. Za dźwiganie kaganka uniwersyteckiej oświaty. Za otwartość na nowe wyzwania. Za doświadczenie przekuwane w akademicką dydaktykę. I za wytrwałość w tworzeniu profesjonalnej stacji radiowej w studenckich warunkach. Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD 2018 trafia do rąk redaktora Marka Skowronka.

Lublin, 11 marca 2019 roku
dr Marcin Sanakiewicz