Kapituła

Członkowie założyciele

 • prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Karol Klauza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Przedstawiciele władz kierunków dziennikarskich

 • prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Laureaci nagrody

 • red. Alojzy Leszek Gzella, AKLAUD 2014
 • red. Maria Brzezińska, AKLAUD 2015
 • red. dr Marcin Sanakiewicz, AKLAUD MŁODYCH 2015
 • red. Piotr Zdanowicz, AKLAUD 2016
 • red. dr Ewa Bulisz, AKLAUD MŁODYCH 2016
 • red. Małgorzata Sawicka, AKLAUD 2017
 • red. Martyna Podolska, AKLAUD MŁODYCH 2017
 • red. Marek Skowronek, AKLAUD 2018
 • red. Mateusz Kasiak, AKLAUD MŁODYCH 2018
 • red. dr Bogusław Wróblewski, AKLAUD 2019
 • red. Łukasz Kucharski, AKLAUD MŁODYCH 2019

Sekretarz Kapituły

 • dr Karolina Burno-Kaliszuk