Kontakt

Adres korepspondecyjny:
Katedra Dziennikarstwa 
Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
(z dopiskiem „AKLAUD”)

Adres e-mail:
aklaud@umcs.pl