Publikacje

Kochaniak, K., Ulman, P. & Zajkowski, R. (2023). Effectiveness of COVID-19 state aid for microenterprises in Poland. International Review of Economics & Finance, 1 April, In Press, Journal Pre-proof. https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.038

Domańska, A., & Zajkowski, R. (2022). Barriers to gaining support: a prospect of entrepreneurial activity of family and non-family firms in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(1), 191–224. https://doi.org/10.24136/eq.2022.008

Domańska, A., Więcek-Janka, E., & Zajkowski, R. (2022). Implementing Sustainable Development Concept: A Typology of Family Firms in Poland.Sustainability, 17(7), 4302. https://doi.org/10.3390/su14074302

Korzeniowska, A. M. (2022). Transfery międzypokoleniowe w finansach gospodarstw domowych. W: K. Waliszewski (red.). Finanse osobiste (s. 153–163). Polska Akademia Nauk. https://doi.org/10.24425/141254

Węcławski, J. (2022). Are Family Businesses Long-Lived?. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia56(1), 107-118.  https://doi.org/10.17951/h.2022.56.1.107-118

Zajkowski, R., Safin, K., & Stańczyk, E. (2022). The success factors of family and non-family firms: Similarities and differences. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(3), 51-72. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100304

Korzeniowska, A. M. (2021). Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej—Podobieństwa i różnice. Wydawnictwo UMCS

Korzeniowska, A. M. (2021). Heterogeneity of government social spending in European Union countries. Future Business Journal, 7(1), 38. https://doi.org/10.1186/s43093-021-00084-7

Safin, K., Zajkowski, R. (red.). (2021). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. C.H. Beck

Węcławski, J. (2021). The Role of the Family in Polish Family Enterprises. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H–Oeconomia55(1), 85-99. https://doi.org/10.17951/h.2021.55.1.85-99

Węcławski, J. (2021).  Finansowanie i logika finansowa przedsiębiorstw rodzinnych. W: K. Safin, R. Zajkowski (red.). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (s. 59-76). C. H. Beck

Zajkowski, R. (2021). Przedsiębiorstwa rodzinne jako przedmiot badań. W: K. Safin, R. Zajkowski, R. (red.). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (s. 15-36). C.H. Beck.

Zajkowski, R., & Żukowska, B. (2021). Unique Goals of Family Businesses and Their Absorption of Finance Instruments in the Financialization Era. Studia Humana10(2), 31-40. https://doi.org/10.2478/sh-2021-0010

Żukowska, B.A., Martyniuk, O.A. & Zajkowski, R. (2021), Mobilisation of survivability capital – family firm response to the coronavirus crisis. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(9), 48-81. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2021-0147

Korzeniowska, A. M., & Huterska, A. (2020). Saving inclusion in the European Union countries - trends and differences.  Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), April 2020, Seville, Spain, 9844-9854

Mendryk, I., Kawczyńska-Butrym Z., Oleszko-Kurzyna B.,  Galbarczyk T. (2020). Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Wybrane problemy ekonomiczne i socjologiczne. C.H. Beck

Zajkowski, R., & Żukowska, B. (2020). Family businesses during the COVID-19 crisis–evidence from Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia54(3), 101-116. https://doi.org/10.17951/h.2020.54.3.101-116

Domańska, A, Zajkowski, R., Żukowska, B. (2019). Sustainable Development versus Gender Gap –Do Women Matter? Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 14(2), 129-142

Korzeniowska, A. M. (2019). Institutional Determinants Of Household Savings In Poland. Journal of Research in Business, 1(4), 55–63. https://doi.org/10.23892/JRB.2019453295

Korzeniowska, A. M. (2019). Heterogeneity of Households in the Euro Area, Hungary, and Poland in Terms of the Usage of Financial Assets and Debt on the Basis of the Household Finance and Consumption Survey. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 1(20), 57–70. https://doi.org/10.15678/AOC.2019.2004

Korzeniowska, A. M. (2019). Sources of Financing of Household Debt in Poland. Folia Oeconomica Stetinensia, 19(2), 56–67. https://doi.org/10.2478/foli-2019-0013

Randolph, R. V., Alexander, B. N., Debicki, B. J., & Zajkowski, R. (2019). Untangling non-economic objectives in family & non-family SMEs: A goal systems approach. Journal of Business Research98, 317-327. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.017

Węcławski, J., & Żukowska, B. (2019). Refreshing typologies based on family firms’ goals: the perspective of “first-generation enterprises”. Central European Management Journal27, 128-146. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.6

Węcławski, J., & Pernsteiner, H. (2019). Why family firms in Poland choose to diversify their banking relationships. Argumenta Oeconomica2(43), 67-83. https://doi.org/10.15611/aoe.2019.2.03

Zajkowski, R. & Domańska, A. (2019). The Directions of Interrelations Between the Company’s Performance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, 4(343), DOI:  https://doi.org/10.18778/0208-6018.343.13

Zajkowski, R., & Domańska, A. (2019). Differences in perception of regional pro-entrepreneurial policy: does obtaining support change a prospect?. Oeconomia Copernicana10(2), 359-384. https://doi.org/10.24136/oc.2019.018

Zajkowski, R., Domańska, A., & Żukowska, B. (2019). Generational Shadow in Polish Family Firms - May Second Generation Change Anything?, In: European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2019, pp. 642-649

Żukowska, B. A., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2019). Desirable Features of a Successful Entrepreneur: The Perspective of Family and Non-Family Firms. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia52(6), 141-151. https://doi.org//10.17951/h.2018.52.6.141-151

Żukowska, B., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2019). Internationalization in Enterprises from Lubelskie Region (Poland)–Does the Distance Matter?. Journal of Research in Business4(1), 46-54.

Domańska, A., & Zajkowski, R. (2018). Influence of State Participation on Business Conditions and Entrepreneurship in The Eu Countries of The Former Eastern Bloc. e-Finanse14(2), 9,101-108. https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0008

Domańska, A., Żukowska, B., & Zajkowski, R. (2018). Green entrepreneurship as a connector among social, environmental and economic pillars of sustainable development. Why some countries are more agile?. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development13(2), 67-76

Domańska, A., Żukowska, B., & Zajkowski, R. (2018). Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 3(53), 101-108

Korzeniowska, A. M. (2018). Motives of Households for Saving in Poland. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15thInternational Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 284–291.

Korzeniowska, A. M., & Misterek, W. (2018). The Relationship between Saving and Debt in Polish Households. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15thInternational Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 292–298

Węcławski, J. (2018). Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych w obszarze zarządzania finansami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (533), 241-249. , https://doi.org/10.15611/pn.2018.533.23

Węcławski, J. (2018). Wybrane aspekty współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami. Analiza porównawcza na przykładzie Polski i Austrii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica5(338), 97-113. https://doi.org/10.18778/0208-6018.338.06

Zajkowski, R. (2018). A Mediatory Role of Finance Education in Perception of Chosen Economic Aspects in Family and Non-Family Firms. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (519), 184-194

Zajkowski, R. (2018). Cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych a wybrane determinanty polityki dywidendy. Zarządzanie i Finanse16(2), 267-278

Zajkowski, R. (2018). Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych: efekt drugiego pokolenia. C.H. Beck

Zajkowski, R., Domańska, A., & Żukowska, B. (2018). The Impact of the Family on the Operational Planning System in Polish Medium and Large Family Businesses. Przedsiębiorczość i Zarządzanie19(9, part 3) 345-360.

Żukowska, B. A., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2018). Pożądane cechy przedsiębiorcy–perspektywa firm rodzinnych i nierodzinnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia52(6), 141-151. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.6.141-151

Korzeniowska, A. M. (2017a). Economic Condition of Polish Households. W: R. Krawczyk, O. Karpenko, J. Wierzejska, J. (red.). Problems of Polish Education (191–206). Wydawnictwo UMCS

Korzeniowska, A. M. (2017b). Wiedza studentów na temat produktów finansowych i źródła jej pochodzenia. Finanse i Prawo Finansowe, 3(15), 41-52. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.04

Pernsteiner, H. & Węcławski, J. (2017). Familienunternehmen und Corporate Social Responsibility. Gibt es kulturelle Unterschiede? CFO aktuell. Zeitschrift für Finance & Controlling, 6(Nvb.),  228-230