O katedrze

Geneza Katedry sięga początku okresu transformacji polskiej gospodarki i dokonujących się pod jej wpływem zmian w procesie kształcenia i strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego UMCS. 27 lutego 1991 r. powstał Zakład Gospodarki Rynkowej, którego organizatorem i kierownikiem był profesor Jerzy Węcławski. Początkowo głównym przedmiotem działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu była problematyka bankowości i w konsekwencji 15 lutego 1999 r. zmienił on nazwę na Zakład Bankowości. Stopniowe powiększanie jego składu osobowego, rozwój naukowy i stopnie naukowe uzyskiwane przez pracowników prowadziły do poszerzania zakresu badań na kolejne segmenty rynku finansowego oraz podejmowanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z tej dziedziny. Od 2000 r. Zakład zainicjował i stał się głównym organizatorem corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych tematyce bankowości, rynku finansowego i finansów przedsiębiorstw. Miały one 18 edycji, w tym z udziałem partnerów zagranicznych. Był również organizatorem dwóch ogólnopolskich zjazdów katedr finansów. Z dniem 1 września 2009 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Bankowości. Towarzyszyło temu dalsze poszerzenie obszarów badawczych, w tym o problematykę przedsiębiorczości rodzinnej oraz nawiązanie ścisłej współpracy z Johannes Kepler Universität w Linzu. We wrześniu 2019 r., przy współudziale pracowników Katedry, powołano Family Business Research Network – ogólnopolską sieć skupiającą badaczy firm rodzinnych.

Od 1 października 2019 r. Katedrę przekształcono w Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych.