Konferencje i wydarzenia

Konferencje naukowe

  1. Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym – teoria i praktyka 2022.  Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 8-10 listopad 2022 r., Wisła.
  2. X Konferencja Firmy Rodzinne, Co wiemy o polskich firmach rodzinnych. 30 lat badań nad przedsiębiorczością rodzinną. WSB Wrocław, UMCS, SGH, SAN Łódź. 13-14 września 2021 r., Wrocław.
  3. III Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych. 12 września 2021 r., Wrocław.
  4. II Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych. Firmy rodzinne – strategie i kierunki rozwoju. 21-23 września 2020 r., Zamość.
  5. I Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych – stań badań i nowe inicjatywy. 13-14 września 2019 r., Kazimierz Dolny.
  6. Emerging Markets Finance & Accounting International Conference (EMFAIC). Współorganizator: Katedra Bankowości UMCS, Johannes Kepler Universität Linz Austria, 17-19.10.2018.
  7. 17th International Conference Financial Market - Institutions and Instruments. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Lviv Polytechnic National University, Johannes Kepler University Linz and Academy of Economic Studies in Moldova. June 3-6, 2018, Lviv.
  8. Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju. Współorganizator: Katedra Bankowości UMCS. 18-20 września 2017, Lublin.