Dydaktyka

Aktualnie pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z zakresu:

 1. analityki instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
 2. bankowości detalicznej i pośrednictwa finansowego
 3. bankowości i usług finansowych
 4. bankowości korporacyjnej
 5. controllingu bankowego
 6. Economics of Family Business
 7. finansowania przedsiębiorstw
 8. Investment Finance
 9. kreowania przedsiębiorczości
 10. Marketplace
 11. matematyki dla ekonomistów
 12. mikroekonomii, makroekonomii,
 13. modelowania i wyceny instrumentów finansowych
 14. Personal Finance Management
 15. polityki monetarnej i regulacji makroostrożnościowych
 16. warsztatów finansowych
 17. zarządzania ryzykiem bankowym
 18. zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej