Publikacja w czasopiśmie „Waste Management” – sukces dr hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem naukowym dr. hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS, z Katedry Zjawisk Międzyfazowych w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii wydanym w czasopiśmie „Waste Management”.

S. Pérez-Huertas, M. Calero, Aligero, A. Pérez, Konrad Terpiłowski, M.A. Martin-Lara
On the use of plastic precursors for preparation of activated carbons and their evaluation in CO2 capture for biogas upgrading: a review
Waste Management 161 (2023) 116–141

Publikacja dr hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS z Katedry Zjawisk Międzyfazowych w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS, powstała we współpracy z naukowcami z University of Granada w Hiszpanii.

Piroliza to chemiczna technika recyklingu przydatna w przypadku tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu. Z odpadów tego typu wytwarza się produkty gazowe, ciekłe (olej) i stałe (węgle). Chociaż technika pirolizy jest wszechstronnie przebadana i istnieje kilka instalacji stosujących ją na skalę przemysłową, nie znaleziono jeszcze komercyjnych zastosowań produktu stałego. W artykule dokonano przeglądu głównych parametrów procesów wpływających na ostateczną fakturalizację, węgli aktywnych otrzymanych na bazie tworzyw sztucznych. Ponadto zastosowanie tych materiałów do wychwytywania CO2 w procesach uszlachetniania biogazu.

Artykuł, którego współautorem jest dr hab. Konrad Terpiłowski prof. UMCS według Wykazu Czasopism MEiN ma 200 punktów, a współczynnik oddziaływania - Impact Factor wynosi 8,816.

Serdecznie gratulujemy prestiżowej publikacji!

Bezpośredni link do ww. publikacji

Źródło: Wydział Chemii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    9 marca 2023