Publikacja w czasopiśmie „Waste Management” – sukces dr hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem naukowym
dr hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS, z Katedry Zjawisk Międzyfazowych
w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii wydanym w czasopiśmie
„Waste Management”.

S. Pérez-Huertas, M. Calero, Aligero, A. Pérez, Konrad Terpiłowski, M.A. Martin-Lara
On the use of plastic precursors for preparation of activated carbons and their evaluation
in CO2 capture for biogas upgrading: a review

Waste Management 161 (2023) 116–141

Publikacja dr hab. Konrada Terpiłowskiego prof. UMCS z Katedry Zjawisk Międzyfazowych w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS,
powstała we współpracy z naukowcami z University of Granada w Hiszpanii.

Piroliza to chemiczna technika recyklingu, przydatna w przypadku tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu. Z odpadów tego typu wytwarza się produkty gazowe, ciekłe (olej) i stałe (węgle). Chociaż technika pirolizy jest wszechstronnie przebadana
i istnieje kilka instalacji stosujących ją na skalę przemysłową, nie znaleziono jeszcze komercyjnych zastosowań produktu stałego. W artykule dokonano przeglądu głównych parametrów procesów wpływających na ostateczną fakturalizację, węgli aktywnych otrzymanych na bazie tworzyw sztucznych. Ponadto zastosowanie tych materiałów
do wychwytywania CO2 w procesach uszlachetniania biogazu.

Artykuł, którego współautorem jest dr hab. Konrad Terpiłowski prof. UMCS
według Wykazu Czasopism MEiN ma 200 punktów, a współczynnik oddziaływania
- Impact Factor wynosi 8,816.

Serdecznie gratulujemy prestiżowej publikacji!

Bezpośredni link do ww. publikacji

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2023