Projekty naukowe

- Wsparcie Przedwdrożeniowe Wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” badań nad Budową urządzenia do wykrywania zafałszowań wosku pszczelego. 06. 2019-06.2020.

- 2013/09/D/ST2/03712 „Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej” 13.03.2014 – 12.09.2016.

- N 202 181 31/3928 „Struktura i defekty faz stałych węglowodorów prostych a anihilacja pozytonów (wpływ temperatury, ciśnienia, światła i napromieniowania)” 19.09.2006 – 18.09.2008.