Procedura tworzenia newsletterów w serwisie internetowym UMCS

 1. Newsletter to usługa informacyjno-promocyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia zapisanym na nią osobom nieodpłatne i automatyczne otrzymywanie wiadomości o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe, ale wymaga rejestracji.
 3. Aby zacząć korzystać z newslettera należy wejść na stronę www.umcs.pl, zaznajomić się z niniejszą Procedurą tworzenia newsletterów oraz Polityką prywatności, a następnie prawidłowo wypełnić formularz elektroniczny:
  • wejść na stronę www.umcs.pl i kliknąć baner „Newsletter: Zapisz się na Newslettera UMCS” (znajdujący się w prawym dolnym rogu strony);
  • zaznajomić się z niniejszą Procedurą tworzenia newsletterów oraz Polityką prywatności, a następnie prawidłowo wypełnić formularz elektroniczny:
  • wybrać kategorie tematyczne, na temat których chce się otrzymywać wiadomości;
  • podać adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości (może być to wyłącznie adres e-mail, który należy lub jest zarządzany przez osobę wypełniającą formularz);
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UMCS z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w celu korzystania z świadczonej przez UMCS usługi newsletter
  • potwierdzić poprawność wszystkich pól i chęć zapisania się na newsletter kliknięciem w przycisk „Zapisz”.
 4. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” na podany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu. Aby to zrobić, należy kliknąć w zawarty w wiadomości adres WWW (link).
 5. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera należy otworzyć dowolną wiadomość e-mail z newsletterem UMCS i kliknąć link „Zrezygnuj z otrzymywania newslettera”.
 6. Aby zmienić adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości należy zrezygnować z otrzymywania newslettera na stary adres (patrz pkt 5) i zgłosić nowy adres (patrz pkt 3).
 7. Usunięcie oraz zmiana adresu e-mail w bazie newslettera są czynnościami nieodwracalnymi. Aby przywrócić usunięty lub zmieniony adres e-mail należy ponownie zapisać się na newsletter (patrz pkt 3).
 8. Dane podane w formularzu elektronicznym są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi newsletter, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 9. Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin.
 10. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe. Dane osobowe subskrybentów newslettera będą przetwarzane przez UMCS do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie UMCS może wykorzystywać dane osobowe subskrybentów jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze świadczeniem usługi newsletter, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa
 11. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym.
 12. Osoby zapisane na newsletter mogą w każdej chwili otrzymać dostęp do przetwarzanych danych, a także dokonać zmiany, sprostowania lub usunąć swoje dane z listy odbiorców newslettera. Subksrybenci newslettera mają również prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 13. Ponadto subskrybenci newslettera mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są przetwarzane w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie adresu e-mail uniemożliwia dalsze świadczenie opisywanej tu usługi.
 14. Administrator powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.