Biuro projektu w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej:

Rektorat
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pokój nr 1001

Kamila Pękala
Monika Bzowska-Rudaś
tel. 81 537 58 45

e-mail: modelowa.szkola@poczta.umcs.lublin.pl