Podziękowanie dla Kanclerz UMCS od OSP w Bełżycach

Serdecznie gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach zajęcia III miejsca w XI Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2019”. Życzymy dalszych sukcesów!

Treść podziękowania:

Podziękowanie dla
Szanownej Pani
Grażyny Elżbiety Fiok
Kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

za umożliwienie korzystania z obiektu Uczelni
w celu przygotowania się naszej Drużyny OSP
do udziału
w XI Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2019”.

Dzięki bezinteresownej pomocy Drużyna zajęła III miejsce
w kategorii Ochotnicze Straże Pożarne.

Prezes OSP Bełżyce
Edward Wójtowicz

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    3 stycznia 2020