Organizacja Kształcenia Zdalnego - Ważne Komunikaty

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 19 września 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023
Załącznik:

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w sesji letniej w roku akad.2021/22
Załącznik:


 

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 22 luty 2022 r. w sprawie zajęć zdalnych.
Załącznik:


Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 9 luty 2022 r. w sprawie archiwizacji kursów.
Załącznik:

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym w terminie od 24.01. 2022 r. do 5.02. 2022 r.
Załącznik:

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w sesji zimowej w okresie od 6 do 19 lutego 2022 r.
Załącznik:

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 14.01.2022 w sprawie przejścia na tryb zdalny kształcenia na III roku Pracy socjalnej I stopnia w dn. 17-21.01.2022
Załącznik:

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 05.01.2022 w sprawie organizacji kształcenia w trybie zdalnym w dniach od 11.01.2022 do 05.02.2022 r. (dotyczy zajęć zaplanowanych do realizacji w obiekcie dydaktycznym przy ul. Narutowicza 12) 
Załącznik:

W związku z zarządzeniem Nr 104/2021 JM Rektora UMCS, od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku kształcenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego. Zarządzenie dotyczy wszystkich form kształcenia prowadzonych na Uniwersytecie.

Link do zarządzenia: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1210/144549-zr-nr-104-2021-zm-20-12-2021-09-01-2022.pdf

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 06.12.2021 w sprawie przejścia na tryb zdalny kształcenia - V rok Psychologii w dn. 6-10.12.2021 
Załącznik:


Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 26.11.2021 w sprawie przejścia na tryb zdalny kształcenia - II rok Praca socjalna I stopnia, st. stacjonarne (licencjat) w dn. 29.11-03.12.2021 
Załącznik:

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 19.11.2021 w sprawie przejścia na tryb zdalny kształcenia - I roku Psychologii w dn. 22-26.11.2021 
Załącznik:

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 15.11.2021 w sprawie przejścia na tryb zdalny kształcenia - zajęcia realizowane w obiekcie dydaktycznym przy ul. Narutowicza 12 w dniach od 22.11.2021 do 10.01.2022. 
Załącznik:

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Istnieje możliwość skorzystania z komputera i dostępu do Internetu w celu odbycia zajęć e-learningowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numer 81/537-63-18 w celu rezerwacji komputera.

 

ARCHIWUM:
 
 

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 26.10.2021 w sprawie zmiany prowadzenia zajeć na V roku studiów - kierunek Psychologia. 
Załącznik:

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 26.10.2021 w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć na Pedagogice specjalnej. 
Załącznik:

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 22.10.2021 w sprawie zmiany prowadzenia zajęć na tryb zdalny, na niektórych kierunkach/rocznikach studiów. 
Załącznik:


Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 4.10.2021 w sprawie konsultacji w semestrze zimowym 2021/2022 oraz formy udostępniania studentom wszelkiego rodzaju materiałów dydaktycznych.
Załącznik:
Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 7.09.2021 w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii.
Załącznik:

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w systemie zdalnym
Załącznik:

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 11.02.2021 w sprawie archiwizacji kursów zdalnych realizowanych z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS
Załącznik:

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 29.01.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021.
Załącznik:

Komunikat Dziekana z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w semestrze zimowym 2020-2021.
link: https://www.umcs.pl/pl/wazne-komunikaty-nauczanie-zdalne,20553.htm
Organizacja zajęć na Wydziale semestrze  zimowy 2020-2021.  Komunikat dziekana z dnia 20.08.2020
link : https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,organizacja-zajec-na-wydziale-sem-zimowy-2020-2021,92937.chtm