Organizacja konferencji – instrukcje

Organizacja konferencji – instrukcje

Studenckie organizacje i koła naukowe mogą być organizatorami konferencji naukowych lub szkoleniowych. Procedura rejestracji konferencji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została przygotowana we współpracy z Kwesturą UMCS, dlatego planując organizację konferencji należy postępować zgodnie z jej wszystkimi zapisami.
Dodatkowo zostały opracowane wzory dokumentów, na podstawie których Organizacja studencka/doktorancka może dokonać rejestracji planowanej konferencji.

Wszystkie niezbędne informacje, dokumenty i druki znajdują się na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/rejestracja-konferencji-w-umcs-instrukcja,18965.htm

Organizacje studenckie

Samorząd Studentów UMCS

https://www.umcs.pl/pl/samorzad-studentow.htm