Organizacja

Językami konferencji są język polski i język angielski. Poniżej znajduje się informacja
o ważnych terminach dla uczestników konferencji oraz jej ramowy program. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz organizacji konferencji będą sukcesywnie uzupełniane. Organizatorzy zastrzegają, że podany program konferencji może ulec zmianie.

Ważne terminy

  • do 31 lipca 2023 r. – zgłoszenie aktywnego udziału w konferencji wraz z przesłaniem abstraktu wystąpienia
  • do 31 sierpnia 2023 r. – przesłanie pełnych tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji
  • do 30 września 2023 r. – zgłoszenie udziału w konferencji bez wystąpienia
    i publikacji tekstu naukowego

Ramowy program

20 października 2023 r.
9.00–9.30 – otwarcie konferencji
9.30–11.00 – sesja plenarna

11.00–11.15 - przerwa

11.15–14.30 – sesje tematyczne

14:30–14:45 - przerwa
14.45–16.15 – sesja panelowa
16.15–16.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji