Możliwości publikacyjne

1. Uczestnik może zgłosić tekst naukowy (w języku polskim lub angielskim) do publikacji w ramach monografii naukowej, która zostanie wydana przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie (wydawnictwo I poziomu), przy czym zostanie poddany procesowi recenzji wydawniczej i procesowi redakcyjnemu z wszystkimi łączącymi się z tym wymogami. Publikacja w monografii jest bezpłatna.

2. Uczestnik może zgłosić tekst naukowy (wyłącznie w języku angielskim) do publikacji w Special Issue Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia (obecnie 70 pkt. MEiN) po spełnieniu standardowych wymogów stawianych przez to czasopismo (2 ślepe recenzje, opłata za publikację w wysokości ok. 700 zł po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji ponoszona przez uczestnika).