Konkurs o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Spośród nadesłanych pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji, spełniających wymogi formalne określone w wymogach redakcyjnych, Kapituła Konkursowa wyłoni najlepszy. Kapituła przy ocenie będzie brała pod uwagę:

 • wartość poznawczą przedstawionego artykułu,
 • oryginalność (innowacyjność) ujęcia problemu,
 • znaczenie aplikacyjne,
 • poprawność merytoryczną.

Nagroda w konkursie nie ma wymiaru finansowego.

Regulamin konkursu – link

Harmonogram konkursu

 • do 31 lipca 2023 r. – przesłanie abstraktów
 • do 31 sierpnia 2023 r. – przesłanie pełnych tekstów naukowych
 • 20 października 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Skład Kapituły Konkursowej

 1. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS (Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów WE Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 3. dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie)
 4. dr hab. Robert Kurek, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 5. dr inż. Anna Jańska (UMCS w Lublinie) - Sekretarz