"O wstędze Möbiusa" - zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim wykładzie z cyklu "Spotkań z Fizyką i Matematyką". Już 17 października od godzinie 17:00 prof. dr hab. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki UW) wystąpi z wykładem pt. "O wstędze Möbiusa".

Wstęga Möbiusa to powierzchnia, którą otrzymamy z paska papieru sklejając „na opak” jego przeciwległe boki.  Ma ona wiele zaskakujących własności, odróżniających od powierzchni walca, czyli tego samego paska z przeciwległymi bokami sklejonymi „wprost”. Analiza własności wstęgi Möbiusa dała początek ważnego działu matematyki - topologii. Wstęgę Möbiusa znajdujemy jako podzbiór w wielu innych interesujących obiektach geometrycznych m.in. słynnej butelce Kleina oraz w płaszczyźnie rzutowej. Płaszczyzna rzutowa to ważny obiekt geometryczny. Powstaje ze zwykłej płaszczyzny z dodanymi punktami w nieskończoności odpowiadającymi klasom prostych równoległych, co formalizuje optyczne wrażenie zbiegania się w nieskończoności torów kolejowych. W ramach wykładu zostaną omówione wyżej wymienione powierzchnie, ich wzajemne relacje, prowadzący przybliży również aparat pojęciowy topologii niezbędny do ich ścisłego badania.

Wykład odbędzie się w formie zdalnej - na platformie MS Teams

Szczegóły nt. wykładu oraz link umożliwiający dołączenie do wydarzenia

źródło: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 października 2022