O studiach

Europeistyka (ang. European Studies) to nie tylko kierunek studiów, ale również kierunek myślenia – to odpowiednie studia nie tylko dla chcących poznać historię Europy, lecz także rozumieć społeczne i kulturowe procesy ją kształtujące. To studia dla każdego, kto w każdym z państw europejskiej wspólnoty widzi ciekawe perspektywy i możliwości; jest otwarty na różne poglądy i wartości, odmienną kulturę, poznawanie nowych ludzi i języków; interesuje się zdobywaniem wiedzy praktycznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych; chce zdobywać kompetencje przydatne w pracy zawodowej; oczekuje wsparcia w zakresie rozwoju osobowego; dąży do pogłębienia zainteresowań ukierunkowanych na naukowe podejście do świata.

Europeistyka to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek, kształcący w zakresie dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Dzięki temu możliwe jest poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Studiując europeistykę można nauczyć się, między innymi, samodzielnego podejmowania działań i myślenia strategicznego, samodzielnego rozwiązywania problemów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, współpracy i przywództwa w zespole; pozyskać wiedzę w zakresie protokołu dyplomatycznego, zasad funkcjonowania środowisk wielokulturowych; dowiedzieć się jak organizować wydarzenia kulturalne i społeczne oraz jak działać na rynku UE, a także jak realizować i obsługiwać projekty grantowe; doskonalić znajomość nie tyko języka angielskiego, ale także innych języków nowożytnych.

Specjalności

Na kierunku europeistyka możesz wybrać spośród trzech specjalności:

  • zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną,
  • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna,
  • mobilność społeczna.

Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna – specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania kulturą, promocji i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego i korporacyjnego.

Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna – specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną w jednostkach zajmujących się zarządzaniem, organizacją i promocją zdrowia.

Mobilność społeczna – specjalność przygotowuje do pracy z zakresu mobilności społecznej w obszarach związanych z przepływem osób (migracje wewnętrzne i zewnętrzne), w biurach pracy, w edukacji, w instytucjach pomocy społecznej, w służbach granicznych i celnych, w konsulatach, urzędach na poziomie lokalnym zajmujących się wymianą i transferem wiedzy, techniki, handlu międzynarodowego, etc.

Podział na specjalności obowiązuje od II semestru studiów.