Co po studiach

Studia europeistyczne dają przygotowanie zarówno do pracy w kraju, jak i za granicą. Z dobrą znajomością języków można

  • poszukiwać pracy w instytucjach europejskich,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • przedsiębiorstwach i korporacjach krajowych oraz europejskich;
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze europejskie,
  • a także w organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza przyda się do pracy w mediach, wydawnictwach, działach HR (Human Resources) i PR (Public Relations), czy biurach komunikacji społecznej oraz doradztwa zawodowego, a także pozwoli zorientować się na własną działalność gospodarczą.

Ukończenie studiów europeistycznych umożliwia podjęcie studiów II stopnia na kierunku europeistyka i innych pokrewnych.