Dodatkowe możliwości

Studenci europeistyki mają możliwość:

 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 
 • uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 • uczestniczenia w treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • uczestniczenia w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • uczestniczenia w programach wymiany studenckiej, zarówno krajowych (MOST), jak i zagranicznych (Erasmus+).

Oprócz tego oferujemy:

 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
 • szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, 
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Holon, Estetyków, Kognitywistyki czy KreaTyVni), 
 • udział w filmowych spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”),
 • pracę i rozwój w ramach Samorządu Studentów.