O projekcie

Forum Kultury Studenckiej to projekt, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka.

  

Czym jest kultura studencka?

Kultura studencka jest bez wątpienia poszukiwaniem wolności w różnorodnych formach aktywności – zaczynając od studenckich teatrów, poprzez muzykę, poezję, sztuki plastyczne czy działalność kabaretową. W ciągu trzydziestu lat transformacji ustrojowej organizacja życia kulturalnego studentów i działalność akademickich centrów kultury uległa jednak znaczącym zmianom. Te zmiany skłoniły nas do zastanowienia się, jak dzisiaj wygląda kultura studencka. Odpowiedzią na te wątpliwości jest właśnie projekt Forum Kultury Studenckiej.

Raport „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce”

Pierwszym krokiem w ramach Forum Kultury Studenckiej było przeprowadzenie ogólnopolskiego badania wśród 1633 studentów na temat ich działań w obszarze kultury. Efektem tych badań jest raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce”. Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Wypracowanie rekomendacji

Raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce” jest podstawą do określenia potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju kultury studenckiej w Polsce, opracowania wytycznych dla ogólnopolskich programów i akademickich centrów kultury oraz stworzenia portalu internetowego, który skupia instytucje zajmujące się kulturą studencką.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Kluczową częścią projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Podczas niego spotkamy się z przedstawicielami władz państwowych, akademickich ośrodków kultury i studentami, aby zaprezentować dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku.

Facebook

Zespół

Pomysłodawczynią projektu jest Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocniczka Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Zespół ACK UMCS Chatka Żaka do spraw Forum tworzą: Paweł Bik, Bogdan Bracha, Violetta Dryło, Agnieszka Dudek, Karolina Kałkucka i Ilona Woźniak-Kostecka.

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.