Zespół

 Izabela Pastuszko

Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni i Pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Z wykształcenia prawnik i historyk sztuki (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) oraz Uniwersytetu Warszawskiego), doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule „Późny modernizm w Lublinie. Między ideami a praktyką”. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie czy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę, prowadząc m.in. architektoniczne spacery dla mieszkańców oraz otwarte wykłady dotyczące problematyki przestrzeni. W 2015 weszła w skład zespołu kuratorskiego, który opracował i wyprodukował wystawę „(A)Symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum” pokazaną w Muzeum Lubelskim w Lublinie. W swojej działalności zawodowej skupiała się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzeni, pełniąc od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. obowiązki Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. 

 

Ilona Woźniak-Kostecka

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna i doktorantka w Zakładzie Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Współorganizatorka i koordynatorka wydarzeń kulturalnych, m.in.:Festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu, Międzynarodowych Warsztatów Architektoniczno-Urbanistycznych, Urban Summer School – Open Form 2019 czy Ogólnopolskich Spacerów Architektonicznych, a także licznych sympozjów i konferencji naukowych. Pracowała w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki jako specjalista ds. projektów zewnętrznych i wystaw. Koordynowała realizację badania  na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach  oraz diagnozę kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Współautorka monografii naukowej „Modernizm między budynkami”. Działa na rzecz społeczności lokalnych, prowadząc konsultacje społeczne, a także warsztaty i szkolenia dla studentów.  Obecnie jest koordynatorem projektu Forum Kultury Studenckiej w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. 

 

Bogdan Bracha

Muzyk i animator kultury. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego folku, praktykiem i teoretykiem tego nurtu.  Założyciel i lider  Orkiestry św. Mikołaja. Wraz z tym zespołem zagrał tysiące koncertów i nagrał 13 albumów. Twórca takich projektów muzycznych jak: „Się Gra”, „Odpust Zupełny”, „Kapela Łem” oraz innych projektów nastawionych przede wszystkim na pracę animacyjną z młodymi ludźmi, głównie ze środowiska akademickiego. Prowadzi warsztaty muzyczne i studenckie obozy artystyczne i kulturoznawcze.  Odpowiedzialny za stronę programową i artystyczną festiwali  Bakcynalia i Mikołajki Folkowe. Członek redakcji „Pisma Folkowego”.  

 

 

 Violetta Dryło

Kierownik Działu Programowo-Artystycznego ACKiM UMCS Chatka Żaka. Artysta plastyk (absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, dyplom artystyczny w pracowni prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka), dyplomowany nauczyciel tańca towarzyskiego i choreograf. W sztukach plastycznych wybiera etno design – tradycyjny warsztat przeniesiony na współczesne wzornictwo, dzieła sztuki i formy użytkowe, natomiast w życiu zawodowym spełnia się w tańcu towarzyskim. Od zawsze pracuje ze studentami i dla studentów, w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka była kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Tańca Towarzyskiego UMCS Impetus oraz organizatorem licznych koncertów i pokazów tanecznych. Była członkiem Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.  

 

 

Agnieszka Dudek

Artystka intermedialna, historyk sztuki, projektantka grafiki. Absolwentka Historii Sztuki KUL i Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych UMCS (dyplomy artystyczne z zakresu intermediów zrealizowane pod kierunkiem dr hab. Roberta Kuśmirowskiego i prof. dr hab. Jana Gryki). Laureatka nagrody dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS w 2016 r. Uczestniczka i współorganizatorka wystaw sztuki, związana ze studencką Galerią Kont w Lublinie. Obecnie pracuje w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka jako kurator linii programowej Visual Art. Jest autorką identyfikacji wizualnej instytucji i części organizowanych tam wydarzeń kulturalnych, a także pomysłodawczynią i kuratorką projektu „2_(wy)miary gry: wideo + RPG”. Jako członkini zespołu ds. Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej odpowiada za identyfikację i komunikację wizualną projektu. 

 

 Karolina Kałkucka

Studentka ostatniego roku Zarządzania w kulturze na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej, podróżniczka na co dzień zajmująca się promocją i komunikacją. Wolontariuszka ds. organizacyjnych przy wielu festiwalach m. in. Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Noc Kultury, Lubelski Festiwal Filmowy, działała także w roli animatora w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice w Lublinie. Doświadczenie promocyjne zdobyła, pracując w Dziale Marketingu w biurze podróży Student Travel. Zamiłowanie do kultury łączy z pracą w Dziale Komunikacji i Promocji Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Prywatnie uwielbia podróże, nie tylko te po miejscach, ale przede wszystkim po kulturze. W ramach projektu odpowiada za komunikację i promocję.

 

 

Paweł Bik

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie studiuje zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagielloński w Krakowie i pracuje w Dziale Promocji i Komunikacji w ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Przez kilka lat związany z Teatrem Akademickim UMCS, z Telewizją Akademicką TV UMCS oraz lokalnymi mediami. Scenarzysta i prowadzący programu "Flesz Akademicki" emitowanego na antenie TVP3 Lublin. Gospodarz programów na żywo. Autor newsów, wywiadów i reportaży o tematyce kulturalnej i naukowej.