Badania

Od czego się zaczęło?

Przyczynkiem do działań były pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej w Polsce. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury zrealizowane zostały ogólnopolskie badania wśród studentów polskich uczelni wyższych, dotyczące ich działań w obszarze kultury, a także rozpoznanie sytuacji akademickich jednostek kultury.

Metodologia

Badania realizowane były wieloetapowo. Pierwszy etap to analiza funkcjonujących obecnie akademickich jednostek kultury. Kolejnym etapem były badania ilościowe, przeprowadzone techniką CAWI, w której studenci zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety, a także badania jakościowe, przeprowadzone za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych. W badaniu wzięły udział 1633 osoby. Diagnozę kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce uzupełniono także o analizę videoblogów studenckich, publikowanych przez studentów w serwisie YouTube oraz o pogłębione wywiady telefoniczne z przedstawicielami wszystkich akademickich jednostek kultury w Polsce.

Raport „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce” 

Efektem realizowanych badań jest raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce”. Zawiera on rekomendacje stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią raportu. PDF do pobrania znajduje się poniżej.