Naukowcy UMCS w zestawieniu Elsevier i Uniwersytetu Stanforda

Elsevier wraz z Uniwersytetem Stanforda stworzyło ogólnodostępną bazę danych najlepiej cytowanych naukowców, która dostarcza informacji o cytowaniach, h-indeksie, hm-indeksie skorygowanym o współautorstwo, cytowaniach do prac w różnych pozycjach autorskich oraz wskaźniku złożonym (c-score). Wśród naukowców z całego świata znaleźli się także przedstawiciele naszego Uniwersytetu.

Autorzy opracowania, uwzględniając wiele wskaźników typowych dla badań cytowalności, stworzyli algorytm, na podstawie którego powstały dwa zestawienia: jedno z nich dotyczy znaczenia publikacji naukowca w czasie całej jego kariery zawodowej, drugie zaś obejmuje te publikacje, które ukazały się jedynie w 2021 roku.

W bazach podano metryki z i bez autocytowań oraz stosunek cytowań do prac cytujących. Naukowcy zostali podzieleni na 22 dziedziny naukowe i 176 poddziedzin. Podano również percentyle dla poszczególnych dziedzin i poddziedzin dla wszystkich naukowców z co najmniej 5 pracami. Wybór opierał się na 100 000 najlepszych naukowców według c-score (z i bez autocytowań) lub rangi percentylowej 2% lub wyższej w danej poddziedzinie. 

W tym roku 195 605 naukowców zostało uwzględnionych w bazie danych dla całej kariery, a 200 409 naukowców w zestawieniu danych dla pojedynczego, ostatniego roku (2021).

Na liście najlepiej cytowanych naukowców z UMCS znaleźli się (publikacje za ostatni rok 2021):

prof. dr hab. Patryk Oleszczuk,
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
prof. dr hab. Emil Chibowski,
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,
dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
dr Małgorzata Olszowy-Tomczyk, 
dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz,
prof. dr hab. Wojciech Rzeski,
prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń.

W kolejnym zestawieniu uplasowali się (ranking dotyczy publikacji w ciągu całej kariery zawodowej):

prof. dr hab. Patryk Oleszczuk,
prof. dr hab. Emil Chibowski,
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,
prof. dr hab. Krzysztof Woliński
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki,
prof. dr hab. Zbigniew Krupa,
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki,
dr hab. Waldemar Maksymiec,
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk,
prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz,
prof. dr hab. Janusz Szczodrak,
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska.

Serdecznie gratulujemy sukcesów naukowych na tym polu! Szczegółowe zestawienia znajduje się na stronie Elsevier.

Autorstwo: Centrum Współpracy Międzynarodowej

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    17 października 2022