Nasz zespół

dr Weronika Sofińska-Chmiel
Kierownik Laboratorium, adiunkt
wschmiel@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 9, (81) 537-57-96
 
 
mgr Artur Chabros
starszy referent
artur.chabros@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 23/26, (81) 537-57-90
mgr Marek Drewniak
starszy specjalista
dmarek@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 10, (81) 537-57-28
mgr Anna Gawryszuk-Rżysko
starszy specjalista
anna.rzysko@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 102, (81) 537-77-44 
 
       
   
dr Marta Goliszek
samodzielne stanowisko
marta.goliszek@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 27, (81) 537-57-46  
mgr Radosław Keller 
Kierownik ds. Jakości, starszy specjalista
radoslaw.keller@poczta.umcs.lublin.pl 
(81) 537-55-87
dr Marcin Kuśmierz
specjalista
marcin.kusmierz@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 20, (81) 537-55-86 
 
       
 
dr inż. Urszula Maciołek
Kierownik Techniczny, specjalista
urszula.maciolek@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 27, (81) 537-57-46
dr Aldona Nowicka
starszy specjalista
aldona.nowicka@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 23/26, (81) 537-57-90
dr Michał Rawski
starszy specjalista
michal.rawski@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 23/26, (81) 537-57-90 
 
       
 
mgr inż. Krzysztof Skrzypiec
starszy specjalista
krzysztof.skrzypiec@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 22, (81) 537-55-89
mgr Anna Sobieszek
specjalista
anna.ksiazek@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 20, (81) 537-55-86
mgr Barbara Wąż
starszy referent
barbara.kolczynska@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 23/26, (81) 537-57-90
 
       
   
mgr Tadeusz Wójcicki
starszy specjalista
tadeusz.wojcicki@poczta.umcs.lublin.pl 
pok. 10, (81) 537-57-28
mgr Grzegorz Żukociński
starszy specjalista
g.zukocinski@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 23/26, (81) 537-57-90