Cennik

Zlecenia wewnętrzne (z UMCS)

Podstawowym celem działalności Laboratorium Analitycznego jest wykonywanie analiz zlecanych w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Chemii, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, realizacja zleceń wewnątrz UMCS odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia kierownika jednostki zlecającej, w którym należy podać:

  • liczbę próbek,
  • metodę analityczną,
  • koszty wykonania analiz obliczone na podstawie obowiązującego w Laboratorium wewnętrznego cennika, zatwierdzonego przez Radę Instytutu Nauk Chemicznych UMCS,
  • potwierdzone źródło finansowania: dydaktyka, badania statutowe, badania własne, grant itp.

Zlecenia zewnętrzne (spoza UMCS)

Laboratorium Analityczne wykonuje również ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-badawczym lub analitycznym dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych spoza UMCS. Laboratorium przystępuje do realizacji zamówienia po akceptacji wstępnej kalkulacji kosztów oraz terminu wykonania zlecenia bądź po podpisaniu przez obie strony stosownej umowy. W zależności od metody analitycznej lub wymogów określonych w zamówieniu, odbiorca może otrzymać wyniki w formie wydruku bezpośredniego z aparatu bądź w formie raportu lub opracowania będącego interpretacją danych pomiarowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Koszt wykonania analizy w Laboratorium Analitycznym Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS jest ustalany indywidualnie. Na cenę usługi wpływa m.in. rodzaj podmiotu zlecającego badanie (zleceniodawca z UMCS/spoza UMCS), liczba próbek i preparatów oraz stosowane metody badawcze.

W celu ustalenia kosztów analizy, prosimy o kontakt:

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27
20-031 Lublin
tel.: (81) 537 57 46