Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Weronika Sofińska-Chmiel

dr Weronika Sofińska-Chmiel
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH, LABORATORIUM ANALITYCZNE
Funkcje
Kierownik Laboratorium
Telefon
(81) 537-57-46
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.lab.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021 piątek 11:00-12:30


Budynek Collegium Chemicum pok.9 lub 27

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3 pok. 27
20-031 Lublin

O sobie

Od 2004 roku jestem pracownikiem Laboratorium Analitycznego. Moje zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem metod spektroskopowych, w szczególności spektroskopia FTIR oraz NMR w analizie chemicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Badania nad selektywnym wydzielaniem jonów Co(II), Ni(II), Cu(II) i Fe(III) na jonitach chelatujących z donorowymi atomami azotu i/lub tlenu”

 

Od października 2019 roku pełnię funkcję kierownika Laboratorium Analitycznego.