Kontakt

Adres do korespondencji

Wydział Chemii UMCS
Laboratorium Analityczne
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27
20-031 Lublin

Kierownik

dr Weronika Sofińska-Chmiel
e-mail: wschmiel@umcs.pl 
tel.: (81) 537 57 46
fax: (81) 537 57 46

Pracownicy