Zapisy

Rozpoczęła się rekrutacja do grup na kursy przedmaturalne w roku szkolnym 2019/2020 w formule całorocznej. Planowany termin rozpoczęcia zajęć w poszczególnych grupach przypada na 27/28 września 2019 r.

Jak zapisać się na kurs?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.
 2. Odbierz maila z szczegółowymi informacjami dotyczącymi rejestracji.
 3. Wpłać zaliczkę w wysokości 500 zł na konto (pozostałe 440 zł należy wpłacić do końca października):
  UD UMCS mBANK O/Lublin 33 1140 1094 0000 2905 1600 1178
  (tytuł wpłaty: imię i nazwisko, nazwa kursu)
  W przypadku kursów feryjnych prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 540 zł w całości przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Przekaż nam potwierdzenie przelewu zaliczki:
  • osobiście, w postaci kserokopii dowodu wpłaty lub wydruku z systemu bankowego: ul. Radziszewskiego 11/11, 20-036 Lublin (nowa część budynku Biblioteki Głównej UMCS, parter);
  • mailowo, w postaci scanu dowodu wpłaty lub pliku wygenerowanego z systemu bankowego: kursymaturalne@umcs.pl.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie udziałem w zajęciach, które przekracza liczbę miejsc w grupach, uprzejmie informujemy, że gwarancją uzyskania miejsca w grupie jest wniesienie zaliczki. Jednocześnie informujemy, że zaliczka zwracana jest w pełnej wysokości w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach (najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć).

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy na kursy maturalne UMCS 2019/2020

biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
język angielski
język polski
matematyka (poziom podstawowy)
matematyka (poziom rozszerzony)
WOS
roczny (weekendowy, 90 h)
feryjny (10 dni, 50 h)

Wyrażam zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora, tj. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w celu organizacji kursów maturalnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO), otrzymywanie informacji dotyczącej ww. kursów (informacji handlowej) drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.