Terminy

Kursy w roku szkolnym 2019/2020

Kurs całoroczny obejmuje 90 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w okresie od 27/28 września 2019 r. do 18 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz ferii zimowych) i trwają 4 godziny lekcyjne (4 x 45 minut).

Planowane terminy zajęć:

Biologia
piątki, godz. 16.45 - 20.00
Chemia

soboty, godz. 9.00 - 12.15

Fizyka


piątki, godz. 17.00 - 20.15
Geografia

piątki, godz. 16.30 - 19.45
od 4 października br.
Historia

piątki, godz. 16.30 - 19.45
Język angielski

soboty, godz. 13.00 - 16.15
Język polski

soboty, godz. 9.00 - 12.15
Matematyka (poziom podstawowy)

soboty, godz. 9.00 - 12.15

Matematyka (poziom rozszerzony)


piątki, godz. 16.30 - 19.45
soboty, godz. 9.00 - 12.15
Wiedza o społeczeństwie (WOS)

soboty, godz. 9.00 - 12.15

 

* Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie.