Terminy

Kursy w roku szkolnym 2020/2021

Kurs całoroczny obejmuje 90 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz ferii zimowych) i trwają 4 godziny lekcyjne (4 x 45 minut).

Planowane terminy zajęć:

Biologia piątki, godz. 16.45 - 20.00
Chemia
soboty, godz. 9.00 - 12.15

Fizyka

piątki, godz. 17.00 - 20.15
Geografia
piątki, godz. 16.45 - 20.00
Historia
piątki, godz. 16.45 - 20.00
Język angielski
soboty, godz. 13.00 - 16.15
Język polski
soboty, godz. 9.00 - 12.15
Matematyka (poziom podstawowy)
soboty, godz. 9.00 - 12.15
Matematyka (poziom rozszerzony) soboty, godz. 9.00 - 12.15
Wiedza o społeczeństwie (WOS)
soboty, godz. 9.00 - 12.15

 

* Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie.