Terminy

Kursy w roku szkolnym 2023/2024

Kurs całoroczny obejmuje 92 godziny zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz ferii zimowych) i trwają 4 godziny lekcyjne (4 x 45 minut).

Planowane terminy zajęć*:

Biologia

piątki, godz. 16.30 - 19.45

soboty, godz. 9.00 - 12.15

Chemia

soboty, godz. 9.00 - 12.15

Fizyka piątki, godz. 17.00 - 20.15
soboty, godz. 9.00 - 12.15
Geografia piątki, godz. 16.30 - 19.45

Historia

piątki, godz. 16.30 - 19.45
Język angielski

piątki, godz. 17.00 - 20.15
soboty, godz. 13.00 - 16.15

Język polski

 soboty, godz. 9.00 - 12.15

  soboty, godz. 13.00 - 16.15

Matematyka (poziom podstawowy) soboty, godz. 9.00 - 12.15

Matematyka (poziom rozszerzony)

 

piątki, godz. 16.30 - 19.45

soboty, godz. 9.00 - 12.15

Wiedza o społeczeństwie (WOS) soboty, godz. 9.00 - 12.15

 

* Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie.