Terminy

Kursy w roku szkolnym 2019/2020

Kurs całoroczny obejmuje 90 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w okresie od 27/28 września 2019 r. do 18 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz ferii zimowych) i trwają 4 godziny lekcyjne (4 x 45 minut).

Szczegółowy harmonogram poszczegółnych kursów zostanie zamieszczony w drugiej połowie sierpnia br.

Planowane terminy zajęć:

Biologia

piątki, godz. 16.45 - 20.00
Chemia soboty, godz. 9.00 - 12.15

Fizyka

piątki, godz. 17.00 - 20.15
Geografia piątki, godz. 16.30 - 19.45
Język angielski soboty, godz. 13.00 - 16.15
Matematyka (poziom podstawowy) soboty, godz. 9.00 - 12.15

Matematyka (poziom rozszerzony) soboty, godz. 9.00 - 12.15
od 18 października br.
Wiedza o społeczeństwie (WOS) soboty, godz. 9.00 - 12.15

 

* Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie.