Przedmioty

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w kursach przygotowujących do matury. Kursy stanowią kontynuację zajęć, która prowadziła Fundacja UMCS.

Od 2000 roku pomogliśmy zdać egzamin dojrzałości blisko 7000 osób!

Zajęcia są prowadzone w trybie rocznym (w weekendy) oraz przyspieszonym (w trakcie ferii zimowych). Odbywają się w salach wykładowych Uniwersytetu w Lublinie. Za ich prowadzenie odpowiadają zaś nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • język angielski
  • język polski
  • matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)
  • wiedza o społeczeństwie (WOS)

Opłata za 90-godzinny kurs roczny z jednego przedmiotu to jedyne 940 zł.

Opłata za 50-godzinny kurs feryjny z jednego przedmiotu to jedyne 540 zł.

Nowe grupy rozpoczną zajęcia 27/28 września 2019 r.

Kursy feryjne planowane są w terminie: 13 - 26 stycznia 2020 r.

Zapisz się na kursy przedmaturalne >>