Ceny

Kurs całoroczny z jednego przedmiotu (92 godziny): 1 240 zł, w tym 23% VAT

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek:

UD UMCS mBANK O/Lublin 33 1140 1094 0000 2905 1600 1178
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, nazwa kursu

Potwierdzenia przelewu należy przekazać do biura obsługi kursów:

  • osobiście, w postaci kserokopii dowodu wpłaty lub wydruku z systemu bankowego: ul. Radziszewskiego 11/11, 20-036 Lublin (nowa część budynku Biblioteki Głównej UMCS, parter);
  • mailowo, w postaci scanu dowodu wpłaty lub pliku wygenerowanego z systemu bankowego: kursymaturalne@mail.umcs.pl.