Konferencja CCE-CIS 2022 „Zmiany klimatu i środowiska – wyzwania i inspiracje dla nauki”

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbędzie się (w formie hybrydowej) międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022 pn. „Zmiany klimatu i środowiska – wyzwania i inspiracje dla nauki”, organizowana z inicjatywy i pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, prof. Radosława Dobrowolskiego, przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS (Centrum CeReClimEn).

Celem konferencji CCE-CIS 2022 jest podejmowanie pogłębionej dyskusji na temat konsekwencji zmian klimatu i ich wpływu na środowisko w szerszej perspektywie – przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej. Uczestnikami wydarzenia będą wybitni specjaliści z zakresu klimatologii, hydrologii, paleoekologii, zrównoważonego rozwoju oraz technologii wodorowych, a także eksperci ze świata społeczno-biznesowego zainteresowani wdrażaniem technologii niskoemisyjnych.

Oprócz głównego komponentu naukowego, poświęconego prezentacji dorobku środowiska naukowego, przewidujemy w niej również debaty z udziałem praktyków ze środowiska biznesowego. Tematami poruszanymi podczas tego wydarzenia będą m.in.: rekonstrukcje klimatu i modelowanie jego zmian, społeczne, gospodarcze lub polityczne skutki zmian klimatycznych, zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, ekologiczny transport oraz paliwa alternatywne w transporcie.  

Konferencja CCE-CIS 2022 została objęta również Honorowym Patronatem:

 • Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego;
 • Prezydenta Miasta Lublin, dra Krzysztofa Żuk;
 • Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, dra hab. Grzegorza Grzywaczewskiego, prof. UP;
 • JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego;
 • JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej;
 • JM Rektora Palacký University Olomouc, prof. Martina Procházka;
 • JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dra hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM;
 • JM Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego;
 • Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN, prof. dra hab. Marka Degórskiego;
 • Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN, prof. dra hab. Cezarego Sławińskiego;

Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie konferencyjnej.

Rejestracja i składanie propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 potrwają do 30 listopada 2022 r.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że decyzją organizatora wszyscy uczestnicy on-line (słuchacze on-line) zostali zwolnieni z opłaty konferencyjnej po dokonaniu rejestracji na wydarzenie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji CCE-CIS 2022.

Niniejsza konferencja została objęta Patronatem Medialnym Forum Akademickiego oraz Akademickich Mediów - TV UMCS i Radia Centrum.

Sponsorami konferencji CCE-CIS 2022 są Luxiona Poland S.A., InPhoTech Sp. z o.o., IPT Fiber Sp. z o.o. oraz IPT Connect Sp. z o.o.

Źródło: Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS, Źródło informacji

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  5 grudnia 2022