Kobiety, migracje i wojna

Otwarte seminarium naukowe w ramach projektu Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Agresja Rosjii na Ukrainę wywołała jeden z największych kryzysów humanitarnych w ostatnich dziesięcioleciach. Sytuacja ta spowodowała wzrost zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą zarządzania kryzysowego. Zespół badań nad migracjami i moblinością MigLab istniejący przy Instytucie Socjologii UMCS w ramach reliazcji projektu będzie gościł badaczki z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

W ramach wizyty studyjnej, w dniu 20.10.2022 r., zostanie zorganizowane otwarte seminarium naukowe Kobiety, migracje i wojna. Udział w nim wezmą goście z Ukrainy, badaczki i badacze Instytutu Socjologii UMCS oraz z innych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce; lokalnych aktywistów oraz przedstawicieli instytucji udzielających pomocy uchodźcom.

Program seminarium

godz. 10.00–14.30  Aula Wydziału Filozofii i Socjologii (parter)

godz. 10.00–11.50

 • prof. Oksana Jarosz, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Kobiety w mediach w sytuacji wojny
 • dr Olha Kuźmuk, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Kobieta, wojna i nierówności społeczne
 • dr hab. Aleksandra Herman, Instytut Nauk Stosowanych UW, Uchodźctwo i sprawczość. Przypadek uchodźczyń z Ukrainy w Polsce
 • mgr Kseniya Homel, Ośrodek Badań nad Migracjami, Inicjatywy nieformalne kobiet z doświadczeniem migracji w Polsce: osiąganie sprawczości i wzajemne wsparcie
 • dr Aleksandra Synowiec, Politechnika Śląska, Bariery adaptacji uchodźców ukraińskich ze społecznościami przyjmującymi w województwie śląskim  – wyzwania w obszarze społecznym

 godz. 12.15–13.45

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości

 • Wiktoria Herun, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
 • Jarosława Szewczuk, Wydział Kultury UM Lublin
 • Anna Lewicka-Koksanowicz, Wydział Kultury UM w Lublinie
 • Anna Szadkowska-Ciężka, Biuro Partycypacji Społecznej UM Lublin
 • Natalia Mourier, Poleski Zakątek
 • Łukasz Wojdat, Dom Nasutów Sp. z o.o., EDS – Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie
 • Marlena Choma, Ośrodek Zagłębocze

 godz. 13.45–14.00

Podsumowanie wydarzenia

Wydarzenie będzie tłumaczone na język ukraiński.

Wydarzeniom patronują:  Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  Sekcja Etniczności PTS, Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS

źródło: Wydział FIlozofii i Socjologii UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  19 października 2022