Program MOST: spotkanie z ogólnopolską koordynatorką

  • Grupa docelowa
    studenci, doktoranci
  • Organizator
    Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
  • Miejsce
    Instytut Informatyki UMCS, sala 217

10 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu MOST.

Zainteresowani będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko, jak aplikować do Programu, ale także jak najlepiej wykorzystać czas „na MOŚCIE” i co zrobić, by po powrocie na uczelnię macierzystą bez problemu i bez różnic programowych zaliczyć semestr.

Program MOST to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z 20 polskich uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 7000 osób. Wiele z nich określiło wyjazd na MOST jako świetną okazję do „kontrolowanej rewolucji życiowej”.

Termin: 10 kwietnia 2014 r., godz. 11:00
Miejsce: Instytut Informatyki UMCS, sala 217

Zapraszamy serdecznie!

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS