Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Marcińca

  • Miejsce
    Sala 151 B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 21 października 2020 r. o godz. 10.00
w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr. Rafała Marcińca – studenta studiów doktoranckich
na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
w Lublinie

 

Temat pracy: Mikrosporogeneza u Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału autonomicznych organelli komórkowych

 

Promotor: dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS Katedra Biologii Komórki UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:   dr hab. Maria Kościńska-Pająk – Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

prof. dr hab. Irena Giełwanowska – Katedra Fizjologii, Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Rafała Marcińca możliwy jest jedynie online. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o sprawdzanie strony internetowej Wydziału (zakładka „Nadchodzące wydarzenia”), gdzie będzie zamieszczony bezpośredni link
do obrony, której przebieg będzie można śledzić za pomocą aplikacji Teams lub nowej przeglądarki Microsoft Edge. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

 

Dyrektor Instytutu

 

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

    Data dodania
    20 października 2020