Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Czemierskiej

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 9 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali 151B
w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Magdaleny Czemierskiej – studentki studiów doktoranckich
na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Zdolności flokulacyjne egzopolimerów z Rhodococcus sp. oraz ich właściwości fizyko-chemiczne

 

Promotor: prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:   prof. dr hab. Magdalena Frąc – Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk w Lublinie

 

prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki – Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Magdaleny Czemierskiej możliwy jest jedynie online, w tym celu prosimy o zgłoszenie chęci udziału pod adresem inb@umcs.pl
do dnia 7 września br. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego
(tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    24 lipca 2020