Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Dawidowicza

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr. Łukasza Dawidowicza – studenta studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Modraszek orion Scolitantides orion (Pallas, 1771) – biologia i ekologia gatunku zagrożonego wyginięciem w Polsce

 

Promotor: dr hab. Halina Kucharczyk - Zakład Zoologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Pałka – Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: dr hab. Piotr Nowicki  - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                     dr hab. Marcin Sielezniew prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku

 

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS

ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/lukasz-dawidowicz,14043.htm

    Data dodania
    26 stycznia 2018