Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Grygorczuk-Płanety

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Katarzyny Grygorczuk-Płanety – studentki studiów doktoranckich na kierunku biologia na Wydziale Biologii
i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Analiza oddziaływania lizozymu ludzkiego na komórki drożdżaka Candida albicans

Promotor:  prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska – Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci:   prof. dr hab. Wojciech Kamysz – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

 dr hab. Radosław Stachowiak – Zakład Fizjologii Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Grygorczuk-Płanety możliwy jest jedynie online za pomocą aplikacji Teams lub nowej przeglądarki Microsoft Edge. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    8 października 2021